Marketing en Engineering. Hoe kan het zijn dat deze twee cruciale afdelingen binnen uw bedrijf zo afzonderlijk te werk gaan? Hoe is het mogelijk dat een technisch bedrijf moeite heeft met verkoopaantallen, dan wel met het werven van genoeg personeel om grote orders te realiseren?

Het antwoord: Samenwerking.

Kenmerkend voor een technisch bedrijf is de functionele mentaliteit binnen het bedrijf. Technische werknemers zijn doorgaans stuk voor stuk rationele mannen en vrouwen die kwaliteit meten met functionaliteit. Performance. Zij zijn zo gefocust op de technologie dat het commerciële aspect van het product of machine nauwelijks tot uiting komt in de techniek. Maar hiervoor is Marketing toch? Ongeveer.

Net als een technisch-verkoper kan Marketing geen wonderen verrichten en zijn zij niet in staat om zelfstandig de merk-herkenbaarheid en merk-beleving te realiseren. Dit vergt namelijk nauwe samenwerking van alle facetten binnen uw bedrijf, waaronder Engineering en Marketing. Toch is het in de praktijk vaak erg lastig om de verbinding te leggen tussen Marketing en Engineering. Wanneer er wordt gesproken over een “Design” van machine, haken de techneuten finaal af. Het kost meer, het doet niks en is puur een jasje. Hier gaat het mis.

Natuurlijk staat functionaliteit op de absolute nummer één. Een product moet snel en effectief zijn, en het liefst goedkoop. Maar is gebruiksvriendelijkheid en aantrekkingskracht tot de klant dan geen functionaliteit? Zeker wel, alleen is deze pas meetbaar op een langer termijn. Hoe zit het dan met de extra kosten? Indien er vroegtijdig wordt stilgestaan bij de belangen van Marketing, waaronder dus de vormgeving van de machine, hoeft het Design (wij zeggen liever functionele vormgeving) niet veel extra te kosten. Het hoeft geen jasje te zijn want zo kan bijvoorbeeld het plaatwerk de stijfheid realiseren, kan modulariteit de gebruiksvriendelijkheid voor zowel klant als onderhoudsmonteur bevorderen en is het “Design” niet alleen esthetisch functioneel maar ook technisch. En doen wij dit dan allemaal voor de klant? Ja en nee. Naast het feit dat men streeft naar een zo’n goed mogelijke Customer Experience met bijhorende afzet, werkt het ook intern. Personeel werkt niet alleen met de nieuwste en beste machines, ook met de mooiste. (Potentiële) werknemers zullen hier trots en zuinig op zijn en zullen zo ambassadeurs worden en blijven van het bedrijf.

Kort samengevat vereist het bouwen aan merk-herkenbaarheid en het verhogen van verkoopaantallen de samenwerking tussen alle partijen binnen uw bedrijf. Enerzijds de mensen die op de hoogte zijn van de nieuwste technologieën, anderzijds de werknemers die weten wat de markt vraagt en hoe uw bedrijf met kop en schouders boven de concurrentie uit kan steken. Industriële vormgeving is dus zeker functioneel, echter niet zo snel meetbaar zoals de techneut graag wenst.

Weten wat Identity Engineering voor uw kan betekenen? Bezoek dan onze website: www.identity-engineering.nl neem contact op met Ruben Wanders.